Máte doma budúceho škôlkara? Dôležité info o zápise detí do materských škôl

Rastie vám dieťa ako z vody a už onedlho bude navštevovať niektorú z materských škôl? Čítajte dôležité informácie, ktoré sa týkajú zápisov budúcich škôlkarov.

Topoľčianska radnica informovala na svojom webe o blížiacich sa zápisoch detí do materských škôl. Zápis detí pre školský rok 2018/2019 do tried materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. mája 2018 do 31. mája 2018.

„Bližšie informácie (najmä interný termín a čas zápisu, miesto zápisu a interné podmienky prijímania detí) poskytuje riaditeľka príslušnej materskej školy osobne a prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove školy alebo oznamom na webovej stránke školy, resp. na inom verejne prístupnom mieste,“ informuje mesto Topoľčany.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Materské školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Topoľčany

  • Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
  • Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
  • Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
  • Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
  • Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
  • Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
  • Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
  • Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
  • Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany – Veľké Bedzany

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Topoľčany24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.