Pôrodnica v Spišskej? Stala sa vo svojej kategórii najlepšou na Slovensku!

Pôrodnica Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Spišskej Novej Vsi sa stala vo svojej kategórii najlepšou na Slovensku a krásne bodovala aj v hodnotení mamičiek.

Hodnotenie mamičiek

Mamičky, ktoré sa na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk zúčastnili hodnotenia slovenských pôrodníc, sú najviac spokojné s pôrodnicou v Univerzitnej nemocnici (UNM) v Martine, s pôrodnicou Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Spišskej Novej Vsi a s Gynekologicko-pôrodníckou nemocnicou (GPN) Sanatória Koch v Bratislave.

„Subjektívne hodnotenie mamičiek sa medziročne zlepšilo vo všetkých otázkach. Výsledky ale stále poukazujú na dve problémové oblasti,“ uviedla šéfredaktora portálu rodinka.sk Eva Pavlíková, kde sa prieskum uskutočnil. Do internetového hlasovania sa zapojilo 2944 matiek. Zodpovedali na otázky služieb, personálu i materiálovo-technického vybavenia.

Hodnotenie expertov

53 pôrodníc okrem rodičiek hodonotili aj odborníci. Informoval o tom Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI).

V hodnotení expertov najlepšie obstáli Fakultná nemocnica v Trenčíne, Univerzitná nemocnica v Martine a prvú trojku uzatvára Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) – Antolská.

Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sa dosiahol spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek. Pôrodnice v celkovom hodnotení boli rozdelené do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. „Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach,“ informoval portál Rodinka.sk.

Dodal, že a Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom. Pôrodnica NsP Spišská Nová Ves bola zaradená do úrovne neonatologickej starostlivosti II a podľa spomínaného celkového hodnotenia sa na danej úrovni stala najlepšou pôrodnicou na Slovensku! Na úrovni neonatologickej starostlivosti I sa na prvom mieste ocitla GPN Koch, na úrovni III Fakultná nemocnica Trenčín a na úrovni III+ Univerzitná nemocnica Martin.

Sprievodca pôrodnicami je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Projekt sa realizuje od roku 2011. Vznikol na základe spolupráce HPI a internetového portálu www.rodinka.sk.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Spišská24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.