Mesto spustí jesenné upratovanie: Kde v Moravciach nájdete zberné stanoviská?

Jesenné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre zo stromov, buriny a pod.) začína v pondelok 14. októbra a potrvá do 18. októbra, každý deň v čase od 7:00 do 18:00 hodiny. Informovalo o tom mesto na svojom webe.

Upratovanie sa netýka veľkorozmerného, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. V meste bude viacero stanovíšť, kde budú môcť ľudia nosiť odpad.

„Občania mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad ukladať na určené stanovištia podľa jednotlivých rajónov. Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad vyložiť aj na priestranstvo pred vlastný dom v dňoch podľa rozpisu. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne pracovníkmi Technických služieb odvážaný na skládku odpadov,“ informuje mesto.

Ako ďalej uvádza, občania s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jesenného upratovania vlastnými dopravnými prostriedkami na skládku odpadov v Zlatých Moravciach. Za odpad do váhy 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke odpadov.

Stanovištia určené na zber biologicky rozložiteľného od­padu

 • ulica Tekovská
 • SNP (medzi domami)
 • ulica Prílepská – vedľa cintorína Zlaté Moravce
 • Bernolákova – pri železničnom priecestí
 • Žitavské nábrežie – Murgašova
 • pri pestovateľskej pálenici
 • pri zimnom štadiónom
 • mestská časť Chyzerovce: ul. Družstevná – pri moste
 • mestská časť Prílepy: Parková (v parku pri autobusovej zastávke), Nová (pri Autoskle), Hlavná (medzi domami)

Termíny mobilného zberu podľa ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov:

Pondelok (14. 10. 2019)

 • Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, stanica – závody, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slov. armády, Hečkova, Inovecká, Krátka, Šoltésovej, Tichá, Krížna

Streda (16. 10. 2019)

 • Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Štúrova, Vajanského, Jesenského, Bernolákova, Robotnícka, Poľná, Spojovacia, Prílepská, Pod Dielami

Štvrtok (17. 10. 2019)

 • Tekovská, A. Kmeťa, Námestie A. Hlinku, Janka Kráľa, Sama Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do remanancií, Hájová, Dolné vinice, Do Kratín, Martinský breh, Viničná, Šafranecká, Parková, Obecná, Hlavná, Nová, Hviezdoslavova, Tehelná, Lúčna

Piatok (18. 10. 2019)

 • Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova, Smetanova, Hronského, Kukučínova, T. Vansovej, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, Janka Matušku, Kuzmányho, Gorazdova, Slavianska, Kraskova, Hodžova, B. S. Timravy

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Moravce24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.