Žiarski poslanci sedeli nad územným plánom: Schválili niekoľko zmien

Aktualizáciu záplavových čiar vodných tokov Hron a Lutila, ale aj doplnenie projektu protipovodňovej ochrany Lutilského potoka riešia Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktoré vo štvrtok schválili žiarski poslanci.

Blažena Kollárová, referentka odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiari nad Hronom, priblížila, že zmeny a doplnky riešia aj doplnenie projektu cyklistickej infraštruktúry a s tým spojenej aktualizácie riešenia cyklistickej dopravy či doplnenie aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ktorá bola schválená ešte v roku 2017.

,,Ďalej sme riešili doplnenie funkčného využitia viacerých menších plôch, ktorú sú situované v katastrálnych územiach Žiar nad Hronom, Šašovské Podhradie a Horné Opatovce,“ priblížila Kollárová s tým, že neboli riešené rozsiahle zmeny.

Konkretizovala, že v Šašovskom Podhradí v časti Píla sa dopĺňa nové rekreačné územie a mení sa časť plochy výrobného územia na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Pri križovatke rýchlostných ciest sa zase dopĺňa nové zmiešané územie dopravy a občianskej vybavenosti.

V zastavanom území sa plocha športu a rekreácie v blízkosti Lutilského potoka zmenila na plochu pre rodinné domy. Podľa Kollárovej zmeny a doplnky č. 6 riešia aj plochy pre zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti a to na Ulici SNP, na ploche bývalej výmenníkovej stanice na Ulici Svitavská a plochy pre rodinné domy na západnom okraji mesta, pri ceste do Lovče.

V katastrálnom území Horné Opatovce sa podľa nej mení funkčné využitie plôch na plochy zmiešaného územia výroby a občianskej vybavenosti a upravuje sa dopravné riešenie.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Žiar.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.