Žiarčania a odpad: Čísla sa od minulého roka pohli, dobré správy?

Množstvo odpadov, ktoré boli v minulom roku na území mesta Žiar nad Hronom určené na zhodnotenie, opäť vzrástlo. Kým v roku 2016 bolo na ďalšie zhodnotenie odovzdaných celkom 32 percent z celkového množstva odpadu vyprodukovaného na území mesta, o rok neskôr to už bolo 34 percent a vlani 35 percent. Na skládku tak putovalo v roku 2018 celkom 65 percent odpadov.

,,Vývoj nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Žiar nad Hronom má pozitívny trend. Za posledné štyri roky má skládkovanie mierne klesajúcu tendenciu a množstvo odpadov určených na zhodnotenie mierne rastúcu tendenciu,“ konštatujú kompetentní v Správe o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok 2018, ktorou sa na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú zaoberať mestskí poslanci.

Celkovo sa vlani na území mesta vyzbieralo približne 6025 ton komunálnych odpadov, čo je oproti roku 2017 medziročný pokles o 38,81 ton.

,,Pozitívny trend pokračuje v znížení množstva zmesového komunálneho odpadu (ZKO), čo je odrazom dôslednejšieho triedenia a triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) ako samostatnej zložky. Medziročný pokles ZKO je v objeme o 72,86 ton,“ konštatuje sa v správe. Nárast oproti roku 2017 zaznamenali pri komoditách ako BRKO, kovy, plasty, drevo, jedlé oleje či šatstvo. Naopak, pokles bol pri papieri a skle.

Nenechajte si ujsť viac noviniek zo Žiaru a okolia a sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Žiar.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.