Deň plný histórie v Moravciach: Na nádvorí kaštieľa sa cestovalo časom, FOTO

Dňa 6. septembra 2019 OZ PLATAN v Zlatých Moravciach usporiadalo podujatie pod názvom Cestovanie časom – Zlaté Moravce včera a dnes. Program tu bol bohatý.

„Zlatomoravčania, návštevníci zo Slovenska a zahraniční hostia mali možnosť so sprievodom dobových paničiek sa oboznámiť s históriou Zlatých Moraviec prostredníctvom historických míľnikov a s odbornou prednáškou regionálneho historika Mariana Tomajku. ,“ hovorí Klaudia Ivanovičová z OZ Platan.

„V ukážkach starých remesiel si návštevníci mohli vyskúšať výrobu prútených košíkov, maľovanie na plátno a iné. Ako to bolo s remeselnou výrobou v prednáške Dominik Šabo prítomných poinformoval o Cechoch v Zlatých Moravciach od 16. storočia a pracovníčky múzeá Vierka Tómová a Ivanka Valkovičová hostí sprevádzali v mestskom múzeu,“ ďalej povedala.

Bolo tu i poriadne doslovne horúco. V závere celého podujatia si totiž mohli ľudia prezrieť pravú žonglérsku a ohňovú show.

„Chcela by som poďakovať za spoluprácu riaditeľke a pracovníčkam Mestskému stredisku kultúry, riaditeľovi Ponitrianskeho múzea v Nitre, pracovníčkam Mestského múzea v Zlatých Moravciach, p. Mariánovi Tomajkovi, OZ Zlatomoravčianka, p. Ivetke Minárovej, Únii nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, riaditeľke ZUŠ Mgr. Mičkeovej, riaditeľom a pedagógom základých a materských škôl, ktorí sa do podujatia zaangažovali,“ dodala na záver Ivanovičová.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a OZ PLATAN.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Moravce24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.