RADÍME: Potvrdenie o poistení treba žiadať v krajine posledného zamestnania

Sociálna poisťovňa odporúča občanom, aby si pri ukončení pracovného pomeru v zahraničí vždy vyžiadali potvrdenie o období poistenia v danej krajine.

Poistenci, ktorí pracovali a ukončili pracovný pomer v členskej krajine EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsku a chcú si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, potrebujú potvrdenie PD U1. Bez neho im poisťovňa nemôže dávku priznať.

„Aj pri jeho predložení však musí Sociálna poisťovňa ešte preskúmať, či žiadateľ o dávku spĺňa zákonné podmienky na jej priznanie najmä tzv. centrum záujmov. Podľa európskej legislatívy, ktorou je Slovensko viazané, platí princíp, že o dávku treba žiadať v krajine posledného zamestnania, teda tam, kde občan odvádzal poistné. Len vo výnimočných prípadoch a pri splnení všetkých podmienok môže dávku priznať aj iný štát, ten si však najskôr musí vyžiadať z krajiny posledného zamestnania všetky potrebné doklady, na základe ktorých posúdi, či nárok na dávku vznikne alebo nie,“ radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Dokument PD U1 potvrdzuje obdobie poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte. Ak ho žiadateľ o dávku nepredloží, požiada oň Sociálna poisťovňa príslušnú zahraničnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia.

Zvyčajne sa tým však výrazne predĺži lehota vybavenia dávky v nezamestnanosti, a to niekedy aj nad zákonom stanovenú lehotu, čiže o viac ako 60 dní.

Aj preto je pre občana výhodnejšie žiadať o dávku už v krajine posledného zamestnania a tam po jej priznaní potom prípadne požiadať o zasielanie peňazí na Slovensko.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Dnes24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.