Kraj ocenil osobnosti: Všimli si ich tvorivé činy a vynikajúce výsledky

Ceny TTSK odovzdal predseda Jozef Viskupič v Divadle Jána Palárika v Trnave v kategóriách školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálne veci, doprava a občianska spoločnosť. Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia i inštitúcie kraja.

Medzi ocenenými bol aj Milan Eliáš zo Strednej priemyselnej školy dopravnej z Trnavy, ktorý priviedol študentov do svetovej súťaže elektromobilov. Pri príležitosti významných životných jubileí boli ocenení Ján Schultz, zakladateľ spevokolu trnavského gymnázia Cantica nova, koncertná umelkyňa a organizátorka hudobného života a dlhoročná prezidentka Medzinárodnej speváckej súťaže M. Sch. Trnavského Eva Blahová a celoživotný nadšenec pre amatérske divadlo z trnavského Disku Ján Rampák.

Cenu TTSK získali i Tamás a Gyula Szarka, zakladatelia skupiny Ghymes, olympijský víťaz a majster sveta v dráhovej paracyklistike Jozef Metelka z Piešťan, šachový klub z Dunajskej Stredy i Vincent Hakszer, odborník v oblasti mlynárstva, ktorý sa zaslúžil o obnovu vodných mlynov na juhozápadnom Slovensku.

Uznanie in memoriam bolo udelené lekárovi Jaroslavovi Bakičovi za celoživotnú priekopnícku prácu v obvode Zavar.

Cenu získal takisto krajský odborník pre odbor urológia, lekár Erich Mikurčík z Fakultnej nemocnice Trnava i celé ortopedické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede. Katarína Dubecká z Domova dôchodcov v Holíči bola ocenená za dlhoročnú obetavú prácu, rovnako ako Jarmila Lanczová zo zariadenia pre seniorov v Galante a Daniela Kočiková zo zariadenia sociálnych služieb v Šoporni.

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Senici oslavuje v tomto roku storočnicu od svojho založenia. Cena TTSK ocenila odbornosť, angažovanosť, zanietenosť a vynikajúcu prácu piatich generácií včelárov.

Cenu pri príležitosti 30. výročia Novembra ’89 udelil TTSK aj kolektívu novinárov, ktorí vydávali v revolučných časoch noviny Trnavská verejnosť a neskôr Trnavské listy. Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne bol ocenený ako zakladajúci člen a prevádzkovateľ Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku za podporu a šírenie tolerancie, budovanie silného tretieho sektora a osvetovú činnosť.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Dnes24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.