Kraj prisľúbil Pieninám pomoc v podobe investíci

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje investovať do zlepšenia dopravnej infraštruktúry zhruba 3,5 milióna eur. „Rekonštruovať sa budú, pre Pieniny, viaceré kľúčové úseky,“ informoval o tom predseda PSK Milan Majerský na Stretnutí (spotkani) pasovaných Goralov Pienin v Lesnici, prvú septembrovú nedeľu. Držiteľ tretieho stupňa pasovaného Gorala doplnil, že ako predstaviteľa kraja ho teší fakt, že do Pienin neprišiel naprázdno: „Chceme zlepšiť prístup do tohto turisticky cenného územia”.

“Sme v procese verejného obstarávania, pred podpisom Zmluvy s úspešným uchádzačom v projekte Modernizácie Pieninského národného parku, druhá etapa. Rekonštruovať budeme úseky ciest Veľký Lipník – Červený kláštor – Spišská Stará Ves a Horský prechod Magura. Ide takmer o 22 kilometrov ciest za zhruba 3,5 mil.eur,” uviedol Marcel Horváth – riaditeľ správy ciest PSK, ktorý bol pri tejto príležitosti pasovaný za Gorala.

Kraj tiež požiadal o nenávratný finančný príspevok z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko INTERREG na rekonštrukciu úseku cesty Hniezdne – Kamienka, na vstupe do Pienin. Projektová žiadosť je už pripravená na podanie v prvej polovici septembra tohto roka.

“Ďalšou aktuálnou novinkou je investičný zámer v samotnej obci Lesnica. Ide o rozšírenie cesty vedúcej z výstupišťa pltí smerom do obce, ktorá v súčasnosti nespĺňa parametre cesty III.triedy. Uvedomujeme si, že kvalitná infraštruktúra je pre rozvoj turizmu v tomto krásnom kúte Slovenska nevyhnutná,” uzavrel predseda Majerský. „Som rád, že rokovania s vedením PSK priniesli svoje ovocie. Myslím, že Pieninský národný park si zaslúži pozornosť nielen kraja, ale aj samotnej vlády,” doplnil starosta obce Lesnica Ján Gondek.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Bardejov24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.