Mesto chce zatočiť s vizuálnym smogom: Odstránilo desiatky nezákonných reklám

S vizuálnym smogom sa v súčasnosti potýkajú všetky slovenské mestá. Reklamné plochy na budovách, bilboardy, obťažujúce veľkoplošné reklamy, to všetko poškodzuje vzhľad mnohých historických centier a pamiatkových zón.

Mesto Hlohovec pre riešenie tejto problematiky vytvorilo v rámci mestského úradu veľkú medziodborovú pracovnú skupinu, ktorá dlhodobo pracuje na skvalitnení prostredia v našom meste. V Programe rozvoja mesta je znižovanie vizuálneho smogu jedným zo štyroch strategických cieľov. Podmienky umiestňovania reklamných stavieb sú stanovené v dokumente Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec.

„Dokument stanovuje jasné pravidlá pri osádzaní reklamných stavieb a zariadení , s výnimkou označení objektov ich hlavnou funkciou (napr. Faurecia, Tesco a pod.), určuje pravidlá na osádzanie reklám na stĺpoch verejného osvetlenia a stĺpoch elektrického vedenia, obmedzuje osádzanie beachflagov vo verejnom priestore a taktiež určuje konkrétne mestské vitríny a výlepové plochy na umiestňovanie mestských informácií a plagátov k podujatiam,“ informovalo mesto Hlohovec na svojom webe.

Ako postupovať, ak chcete na fasádu vášho domu umiestniť reklamu alebo označiť vašu novovzniknutú prevádzku? Ak budete postupovať podľa nasledujúcich krokov, pravdepodobne bude vaša žiadosť schválená.

  • Zistite si lokalitu objektu ( či sa jedná o pamiatkovú zónu alebo jej ochranné pásmo)
  • Zabezpečte grafický návrh vašej reklamy a jej budúce umiestnenie
  • Získajte potrebné záväzné stanoviská od Mesta Hlohovec, prípadne od Krajského pamiatkového úradu, ak sa budova nachádza v pamiatkovej zóne
  • S kladnými stanoviskami podajte žiadosť o schválenie reklamy na Stavebný úrad
  • Po kladnom schválení môžete pristúpiť k realizácii reklamy

Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta Hlohovec v sekcii Ako vybaviť.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Hlohovec24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.