Predseda KSK Rastislav Trnka cestuje do Hong Kongu, ide riešiť Hodvábnu cestu

Ide o Trnkovú prvú takúto pracovnú cestu v rámci Úradu KSK.

Ponúka širokorozchodnú trať

„Máme záujem na tom, aby Košický kraj ťažil z jedného z koridorov Novej hodvábnej cesty. Pri Košiciach sa nachádza koniec širokorozchodnej trate, ktorá by mohla slúžiť ako prekladisko tovarov. Investícia by výrazne zlepšila regionálny rozvoj a pohla ekonomikou východného Slovenska,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Na to, aby sa zámer zrealizoval, potrebuje kraj silných partnerov. „Verím, že na summite v Hong Kongu nadviažeme nové partnerstvá, u­pevníme doterajšie vzťahy s potenciálnymi investormi a prepravcami a zvýšime ich záujem o túto perspektívnu lokalitu,“ dodal.

O zámere výstavby Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP) v lokalite Košice – Bočiar informoval kraj ešte vlani.

Práve GLIP by mal slúžiť na prepravu tovaru po železničných tratiach a bol by napojený na trhy v Ázii.

Nová obchodná cesta by mohla byť pre Košický kraj a Slovensko príležitosťou, ako rozšíriť finančné a investičné možnosti rozvoja národnej ekonomiky.

Až 5000 pracovných miest

Prekladisko pri Košiciach o rozlohe 560 hektárov totiž ponúka voľnú kapacitu pre 500 000 kontajnerov ročne aj s obslužnými činnosťami. Investícia by na východ priniesla viac než 5 000 nových pracovných miest.

Širokorozchodná trať Košice – Užhorod a Rusko – Kazachstan s napojením na Čínu by v porovnaní s námornou dopravou urýchlila prepravu tovaru až o 30 dní.

„Ak by sa tento plán podarilo zrealizovať aj na území Slovenska, boli by sme vstupnou aj výstupnou bránou pre obchod medzi Čínou a Európskou úniou, respektíve všetkými krajinami, ktoré na tejto obchodnej ceste ležia. Summit v Hong Kongu dokáže v tejto téme zamiešať karty. Verím, že sa nám podarí posunúť ďalej realizáciu tohto projektu a Košický kraj bude súčasťou Novej hodvábnej cesty,“ dodal Trnka.

Summitu v Hong Kongu sa zúčastnia zástupcovia investičných aj stavebných spoločností, predstavitelia vlád, bánk aj investori zo 74 krajín sveta.

O prekladisku v lokalite Košice – Bočiar rokoval predseda KSK so zástupcami Čínskej ľudovej republiky pred rokom, kedy na Úrade KSK prijal delegáciu na čele so zástupcom generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti čínskych železníc Guan Xiaodonga.

Okrem toho komunikuje kraj so spoločnosťou China Communications Construction Company, s ktorou nadviazal kontakt v júli tohto roka a ktorá sa podieľa na najväčších infraštruktúrnych projektoch v Číne.

Summitu v Hong Kongu sa zúčastní aj štátna tajomníčka Ministerstva financií SR, Dana Meager, ktorá je zároveň splnomocnenkyňou vlády pre Novú hodvábnu cestu.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Košice24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.