V ZUŠ panuje ruch: V budove na Ulici Janka Kráľa prebieha veľká rekonštrukcia

Ako informovalo Mesto Zlaté Moravce, ktoré je zriaďovateľom ZUŠ Zlaté Moravce, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ešte v minulom roku schválilo ZUŠ žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce.

„Škole bola pridelená dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 199 050 eur. Celkovo oprávnené výdavky projektu sú 209 526 eur. Finančný rozdiel doplatí v rámci povinného spolufinancovania Mesto Zlaté Moravce, ktoré je zriaďovateľom ZUŠ,“ uviedol magistrát.

Realizácia celého projektu začala začiatkom augusta 2019. Podľa vyjadrenia vedenia školy by stavebné práce mali trvať až šesť mesiacov, nakoľko sa tam budú realizovať viaceré väčšie opravy.

Bude sa realizovať rekonštrukcia strechy, výmena okien, zateplenie fasády, kúrenie – vrátane nových kotlov a sanita budovy,“ uviedla riaditeľka ZUŠ Zuzana Mičkeová, podľa ktorej mala budova už viacero nedostatkov a táto rekonštrukcia bola preto potrebná.

Keďže rekonštrukcia bude trvať šesť mesiacov, vedenie školy podľa Mičkeovej zabezpečilo plynulý chod vyučovacieho procesu v náhradných priestoroch,

V budove Základnej umeleckej školy na Ulici Janka Kráľa sídli kancelária vedenia školy, ekonomický úsek a triedy hudobného odboru.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Moravce24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.