Dobré správy pre Martinčanov: Veľké plány s okolím železničnej stanice

Mesto Martin si na desať rokov prenajme od Železníc Slovenskej republiky pozemok s výmerou 4604 metrov štvorcových pred železničnou stanicou v Martine, rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Martine.

Dôvodom je zámer vybudovať chodník s odstavnými miestami pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu.

Primátor Martina Ján Danko vysvetlil, že mesto má záujem zapojiť sa do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

„Pozemok chceme prenajať, aby sme vedeli upraviť cesty, ktoré trápia mesto. Keďže je to okolo železničnej stanice, v strede mesta, chceme si zobrať grant z MV SR. Aby sme všetko mohli vyčistiť, preasfaltovať, vybudovať nové chodníky. Aby tá mestská časť bola pekná a dôstojná,“pove­dal Danko.

„Jednou z podmienok výzvy je, že nehnuteľnosti, na ktorých sa projekt realizuje, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený ich užívať. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a obdobia udržateľnosti projektu, t.j. päť rokov po ukončení realizácie aktivít projektu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Stavba chodníka, ktorú mesto plánuje vybudovať, podľa dôvodovej správy priamo nadväzuje na stavbu ŽSR – Komplexná rekonštrukcia priecestia v ŽST Martin.

Foto ilustračné.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Martin24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.