V Šali prispejú na starostlivosť o zvieratá: V dotáciách rozdajú dvetisíc eur

Na ostatné musia hľadať sponzorov, alebo použiť vlastné prostriedky. Aj preto im na pomoc prichádza mesto s možnosťou zisku dotácie.

2000 eur

Šalianska radnica nedávno zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. To všetko v súlade s platným VZN. Tohtoročná dotácia na starostlivosť o zvieratá predstavuje sumu 2000 eur.

Podmienky

Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sa môžu o financie uchádzať, sú právnické aj fyzické osoby (podnikatelia). Podmienkou je trvalý pobyt na území Šale alebo je miestom ich podnikateľskej činnosti či vykonávajú služby pre občanov mesta.

„Cieľom podpory sú aktivity smerujúce k humánnemu zaobchádzaniu s túlavými zvieratami odchytenými na území mesta, zabezpečenie ich veterinárneho ošetrenia a ich ďalšie umiestnenie v dočasnej, resp. trvalej starostlivosti v období roku 2019 a tým dosiahnutie bezpečnosti verejných priestranstiev bez túlavých zvierat,“ informuje radnica na sala.sk.

Medzi žiadosti, ktoré budú zaradené ako oprávnené, patrí komplexná starostlivosť o odchytené zvieratá na území mesta aj s veterinárnym ošetrení alebo dočasná či trvalá opatera o tieto zvieratá.

Schvália poslanci

Žiadatelia na svoju činnosť môžu získať nenávratný finančný príspevok vo forme dotácie. Žiadosti prejdú sitom šalianskych poslancov. Mestské zastupiteľstvo v Šali schváli ich opodstatnenosť a pridelenie financií. Následne žiadateľ a mesto uzatvoria zmluvu, v ktorej bude zakotvené aj zdokladovanie projektu, na ktorý dotácia bude využitá.

Do 28. augusta

V prípade, že sa chcete uchádzať o spomínanú dotáciu, žiadosť by ste mali doručiť do 28. augusta 2019. Môžete tak urobiť osobne, v podateľni MsÚ Šaľa alebo poštou na adresu: Mestský úrad Ing. Edita Haládiková, Nám. Sv. Trojice, 927 01 Šaľa či e-mailom: 7haladikova@sa­la.sk.

Žiadosti budú hodnotené z dvoch hľadísk: formálne a vecne. Ako informuje šalianska radnica, v prvom prípade ide o posúdenie formálneho súladu. Pri vecnom hodnotení budú klásť dôraz na kvalitu projektu, jeho celkovú finančnú náročnosť, participáciu žiadateľa na projekte a prínos pre cieľové skupiny.

Vo fotogalérii uvidíte nedávno vybudované venčovisko v Šali.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Šaľa24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.