Mesto získalo vysokú dotáciu: Vybuduje sa zaň zavlažovací systém na štadióne

Ako informovala samospráva, za získané peniaze sa vybuduje zavlažovací systém na mestskom štadióne, ktorý bude na zavlažovanie využívať dažďovú vodu.

Dotácia bola schválená z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

„Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 160 361 eur. Dotácia bola udelená vo výške 152 343 eur. Zvyšných 8 018 eur zaplatí samospráva v rámci povinného spolufinancovania projektu,“ uviedlo mesto.

Za získané peniaze sa zrealizuje nákup vybavenia a vybudovanie zavlažovacieho systému, vrátane systému na zachytávanie dažďovej vody. Tento systém bude inštalovaný na strechách budov mestského štadióna.

Zrážková voda bude zachytávaná do záchytnej nádrže. Následne bude táto voda využívaná pri zavlažovaní trávnika na futbalovom ihrisku pri mestskej telocvični vybudovaním zavlažovacieho systému v rámci oprávnených výdavkov projektu,“ uviedlo mesto.

Presný termín realizácie projektu zatiaľ stanovený nie je. Podľa magistrátu v súčasnosti prebieha verejného obstarávanie.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Moravce24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.