Primátor opäť zvolal poslancov: Bude sa opakovať scenár z minulého týždňa?

Primátor mesta Miroslav Kollár zvolal po zmarenom minulotýždňovom zastupiteľstve nové zasadanie na štvrtok, 8. augusta s rovnakým programom.

Obsahom zasadnutia malo byť schvaľovanie novej zmluvy o spolupráci pri organizovaní Vianočných trhov, poslanci sa mali oboznámiť s informatívnym materiálom o oprave mosta, vziať na vedomie zámer obstarania Koncesnej zmluvy na výstavbu a prevádzkovanie Mestskej plavárne s wellness a hlasovaním rozhodnúť o zriadení školskej jedálne na ZŠ Vilka Šuleka a jej zaradení do siete stravných zariadení.

Ďalším bodom rokovania mal byť návrh na zmenu rozpočtu, z ktorého mesto navrhovalo zafinancovať odkúpenie projektovej dokumentácie k Mestskej plavárni a wellness od jej vlastníka, firmy Bazenprojekt s.r.o. za 48-tisíc eur.

Program neschválili

Krátko po začatí zasadania bolo po všetkom, poslanci totiž neschválili program zastupiteľstva. Opoziční poslanci z platformy Sila spolupráce navrhovali vyňať z programu bod 6 pojednávajúci o zámere mesta s plavárňou.

Argumentovali tým, že ide o natoľko dôležité rozhodnutie, že by mal byť tento bod presunutý na septembrové zasadanie, aby sa ho mohol zúčastniť čo najväčší počet poslancov. V hlasovaní však nedosiahli nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, následne sa hlasovalo za pôvodný návrh programu, ktorý neprešiel a zasadanie bolo ukončené.

Primátor vytýka opozícii, že následkom tohto konania nebude môcť byť nová jedáleň na ZŠ Vilka Šuleka zaradená do siete stravovacích zariadení a samospráva na ňu nebude poberať finančné príspevky, rovnako poukázal na to, že bez uzatvorenej zmluvy sa nebudú konať Vianočné trhy.

O schválení rovnakého programu budú poslanci hlasovať už tento štvrtok. Sledovať zasadnutie môžete v priamom prenose online od 14:00 hod.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Hlohovec24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.