Mesto vyčistilo lokalitu Majetkár od odpadu a vyčistia aj lokalitu v Krásnej, FOTO

Magistrát sa do veľkého upratovania pustil na základe rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) Košice z mája minulého roka, OÚ vtedy vyčíslil škodu na životnom prostredí na vyše 10 000 eur.

Zaplatili sme to my

Pred začiatkom čistenia lokality odborníci predpokladali, že sa odtiaľ vyvezie vyše sto ton odpadu, avšak realita bola podstatne vyššia.

Celkovo išlo o 241 ton rôzneho komunálneho odpadu, za ktorého odvoz a zneškodnenie uhradilo mesto zo svojho rozpočtu vyše 37 000 Eur.

Predpokladaný termín vyčistenia bol predĺžený z objektívnych dôvodov. Keďže v blízkom lesnom poraste boli objavené ďalšie nelegálne skládky, práce na čistení lokality a odvoz odpadu trvali viac ako tri týždne.

Nasleduje Krásna

Po Majetkári čaká Mesto Košice vypratanie nelegálneho odpadu na území mestskej časti Krásna, ktoré musí byť zrealizované v termíne do konca septembra.

Odpad sa nachádza na ploche približne 10 × 50 metrov, finančné náklady na odstránenie skládky sú predbežne odhadnuté na 10 tisíc eur.

Odstraňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uloženého v rozpore so zákonom je podľa zákona o odpadoch povinnosťou mesta. Minulý rok boli pôvodne na odstraňovanie nelegálnych skládok v rozpočte mesta vyčlenené financie vo výške 50 000 eur, avšak na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu uhradilo takmer 54 400 Eur.

Najviac peňazí a to 44 101 Eur stálo mesto odstránenie odpadu v košickej mestskej časti Lunik IX.

Mesto musí riešiť aj ďalšie lokality. Jednou z nich je aj lokalita pri Bani Bankov, kde z dôvodu ťažko prístupného terénu nebolo zatiaľ možné pristúpiť k jeho odstráneniu.

Po preverení situácie by však v závislosti od technických možností mala byť zabezpečená aj realizácia tohto rozhodnutia OÚ.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Košice24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.