Sociálne služby v okrese Trenčín prejdú zmenou: Na štyroch miestach sa má stavať

Náklady na prvú etapu deinštituciona­lizácie Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce by mali dosiahnuť 4,85 milióna eur. Zámer predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prechod z inštitucionálnej formy poskytovania sociálnych služieb na komunitnú schválili v pondelok poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Ako informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, cieľom projektu je umožniť klientom zariadenia žiť plnohodnotný, dôstojný a nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí, zabezpečiť im súkromie, možnosti sebarealizácie, pracovnej a sociálnej integrácie podľa ich vlastného výberu, možností a schopností.

V rámci projektu vybudujú v štyroch lokalitách okresu Trenčín (Mníchova Lehota, Trenčín, Chocholná – Velčice a Adamovské Kochanovce) komunitné zariadenia rodinného typu – rodinné domy s dvoma samostatnými bytovými jednotkami.

Celková kapacita novovybudovaných objektov bude určená pre 48 prijímateľov sociálnych služieb. Súčasťou predkladaného projektu je tiež rekonštrukcia trojpodlažného objektu v centre mesta Trenčín, ktorou projekt zabezpečí priestory pre poskytovanie novej ambulantnej sociálnej služby v komunite – rehabilitačného strediska pre 30 prijímateľov.

„Celkové náklady projektu predpokladáme na úrovni 4,8 milióna eur, päťpercentné spolufinancovanie bude hradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiadosť predložíme na konci augusta 2019, po schvaľovacom procese a skončení verejného obstarávania by sme chceli na jar na budúci rok začať s výstavbou,“ doplnila Lamačková.

Eurofondy pomáhajú aj rozvoju Trenčianskej Turnej

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Trenčín24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.