Košický kraj dal na inovácie v kultúre 100-tisíc eur: Tieto projekty sa odklepli v Rožňave

V rámci dotačného programu Terra Incognita vyhlásil Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto roku výzvu na predkladanie projektov Tradície inšpirujú inovácie. Na inovatívne projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach rozdelí dokopy 100 000 eur. „Touto výzvou chceme podporiť najkvalitnejšie nápady, ktoré posilnia kultúrnu identitu a rozvoj kultúrneho turizmu, predovšetkým u mladej generácie. Teší nás, že sa do výzvy zapojilo 14 projektov z každého regiónu nášho kraja. Z nich sme vybrali 6 úspešných, ktoré spĺňali všetky kritériá. Veríme, že týmito inovatívnymi projektmi rozhýbeme turizmus v našom kraji a prilákame do našich múzeí, či galérií opäť viac návštevníkov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. Vďaka podpore bude Banícke múzeum v Rožňave vo svojej Geologickej bádateľni a Exteriérovej časti expozície baníctva a hutníctva Gemera prezentovať výrobky gemerských železiarní a zlievarní. Na tento projekt poputuje 19 967 eur.

Čaro Gemera objavíme v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, kde vznikne zážitkovo-informačná záhrada ako miesto netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu. Na tento projekt poputuje dotácia vo výške 19 942 eur.

V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur. O výsledkoch rozhodovala nezávislá komisia. Sprostredkova­teľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom externých zdrojov podpory. „Za obdobie prvého polroka 2019 majú naše zariadenia schválených spolu viac ako 120 projektov za 711 000 eur, pričom kraj na tieto projekty prerozdelil viac ako 80 000 eur na ich spolufinancova­nie,“ doplnil Trnka.

Inštitúcie čerpajú prostriedky najmä z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, dotačných schém Ministerstva kultúry SR, či z cehraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci trojročnej štatistiky Fondu na podporu umenia patria vo výške získaných finančných prostriedkov do prvej trojky najúspešnejších krajov.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Rožňava24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.