Správa, ktorá nepoteší: Bystrica patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku

Aj keď sa kvalita ovzdušia, čo sa týka prašnosti, v ostatných dvoch rokoch na Slovensku mierne zlepšila, aj tak ostáva mesto Banská Bystrica jedno z najprašnejších miest v SR. Informovala o tom Mária Tolnayová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica.

Dôsledkom zvýšeného obsahu prachových častíc v ovzduší sa podľa jej slov zaoberá aj Národné referenčné centrum (NRC) pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie pri RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorého vedúcou je MUDr. Katarína Slotová. „Znečistenie pochádza hlavne z dopravy, motorov automobilov, vykurovania a z priemyslu,“ doplnila Tolnayová so slovami, že podľa predpokladov ochranárov z Greenpeace dôsledkom znečistenia ovzdušia prachom je len na Slovensku viac ako 5-tisíc úmrtí ročne.

„Je to veľmi vážny problém. Zdravotná významnosť prachu závisí od veľkosti častíc. Vo všeobecnosti platí, že s klesajúcim priemerom prachových častíc rastie miera ich nebezpečenstva pre zdravie človeka. Zatiaľ čo väčšie častice (nad 10 µm) môžu pôsobiť iba podráždenie horných dýchacích ciest, čo sa prejavuje kašľom, kýchaním a dráždením očných spojiviek, menšie častice sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest. Častice s rozmerom pod 2,5 µm môžu prestupovať do pľúcnych alveol a tak prenikať do krvného obehu. Prachové častice môžu vyvolávať zápalové procesy v pľúcach, alebo sa usadzujú v stenách pľúcnych alveol. Dlhodobé vystavenie sa ich vysokým koncentráciám je potom spojené so zmenami v stenách dýchacích ciest a s následným vznikom chronických obštrukčných zmien, ktoré sa klinicky prejavujú napr. ako bronchitída, chronická obštrukčná pľúcna choroba, zhoršenie priebehu astmy, zmeny pľúcnych funkcií,“ konštatovala MUDr. Slotová.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Bystrica24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.