Dostane škola nové okná? Samospráva si podala žiadosť o dotáciu

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania vyhlásil Environmentál­ny fond.

Celkové náklady na realizáciu prvej etapy výmeny otvorových konštrukcií sú podľa projektu vyčíslené na 214 478 eur. Maximálna výška dotácie predstavuje 200 000 eur. Mesto by investíciu spolufinancovalo sumou 14 478 eur.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy, a to najmä znížením spotreby energie. „Realizáciou projektu sa znížia tepelné straty budovy základnej školy, čo bude mať prínos predovšetkým v znížení nákladov na prevádzku budovy,“ informovalo vedenie mesta. V prípade schválenia žiadosti bude zrealizovaná prvá etapa, nie kompletná výmena okien na budove.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Moravce24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.