Šaľa postupuje s projektom Islandského modelu: Pomôcť by mohol Mládežnícky parlament

Organizátormi konferencie bola poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Šali Gabriela Lacková, Marián Šperka a Peter Gomboš. Počas podujatia sa prítomným prihovoril aj Jón Sigfusson z organizácie ICSRA, ktorá pred rokmi zaviedla model, vďaka ktorému sa islandskú mládež podarilo dostať z nadmerného užívania návykových látok, fajčenia, mládežníckeho holdovania alkoholu. Hoci im to trvalo dvadsať rokov, dospievajúci z tohto ostrovného štátu v súčasnosti vykazujú minimálnu úroveň požívania zakázaných látok. Ich metódou sa inšpirujú aj viaceré krajiny a mestá, Šaľu nevynímajúc.

Rokovali

Keďže výsledky prieskumov ohľadom trávenia voľného času šalianskej mládeže boli celkom znepokojujúce, odborníci sa rozhodli využiť Islandský model a uplatniť ho aj u nás. Výsledkom analýz a rokovaní bolo, aby bol vypracovaný projekt, na ktorom sa bude dať stavať. Na nedávnom rokovaní členov komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti sa podľa zverejnených informácií na sala.sk dostalo aj na spomínanú tému.

Marián Šperka prítomným porozprával, v akom štádiu je projekt Islandský model prevencie, ktorý predostrel primátorovi Šale Jozefovi Belickému. Rokovania sa zúčastnil aj Peter Gomboš a Iveta Kminiaková. Podľa dostupných informácií sú už na svete projekty, ktoré postúpili na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aktuálne sa čaká na určenie objemu financií, ktoré projektu budú pridelené.

Dve etapy

Ako Marián Šperka na rokovaní komisie uviedol, „projekt bude mať dve etapy, z čoho prvá by sa mala rozbehnúť už  v júni so školiteľmi zo Slovinska. Druhá etapa sa bude niesť pod názvom ,,Sila zvyku“ a bude sa realizovať priamo v teréne. Tiež navrhuje, aby sa na jeseň konala k tomuto projektu konferencia v Šali“.

Poslankyňa Gabriela Lacková počas schôdze navrhla zapojiť do príprav na konferenciu aj Mládežnícky parlament (MP).

Kreatívny parlament

Pre náš portál uviedla: „Teším sa, že pod vedením Tomáša Benkoviča, nového predsedu MP a jeho zástupkyne Táne Keseliovej sa činnosť výrazne zlepšila. Aktívne sa zapájajú do akcií, ktoré organizuje mesto napr. vianočné trhy, ale aj do akcií neziskových organizácií ako je Míľa pre mamu a Šaľa Fest, kde prejavili svoju tvorivosť a šikovnosť pri príprave atrakcií pre deti. Dokázali pritom zorganizovať pomerne veľký počet mladých ľudí, kto­rí ochotne po­máhali.“

Plnia výstupy

Gabriela Lacková dodala, že sa teší aj vzniku nových športovísk. „Zároveň chcem vyjadriť potešenie, že mesto vďaka mnohým úspešným projektom buduje športoviská pre dospievajúcu mládež, ktoré doteraz veľmi chýbali, napr. skate park na Veči, multifunkčné ihriská na sídliskách atď, a tým sa vlastne plnia výstupy z konferencie zo septembra 2017,“ doplnila poslankyňa.

Vo fotogalérii uvidíte zábery z tohtoročnej akcie Mládežníckeho parlamentu v Šali.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Šaľa24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.