Radnica zverejnila výberové konanie: Hľadá riaditeľa Mestských služieb Topoľčany

„Mesto Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na funkciu Riaditeľ spoločnosti Mestské služby Topoľčany s.r.o.,“ informuje radnica na svojom webe.

Uchádzač o pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti Mestské služby Topoľčany, s.r.o. musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Medzi iné požiadavky na uchádzača patrí: minimálne 5 rokov praxe po ukončení vysokoškolského vzdelania, minimálne 3 roky praxe v riadení, vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita a orientácia na ciele.

Uchádzač musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. Samozrejmosťou je znalosť príslušnej legislatívy a práce s počítačom.

Uchádzač musí písomne predložiť „Koncepciu rozvoja obchodnej spoločnosti Mestské služby Topoľčany, s.r.o. so zameraním na správu majetku vo vlastníctve mesta Topoľčany“, najmä:

  1. zefektívnenie činností správy bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Topoľčany s návrhom postupov a časovým harmonogramom na najbližšie 2 roky
  2. zámer rozšírenia správy o prevádzkovanie iných mestských zariadení

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 06. 2019 o 9,00 hod. v budove Mestského úradu v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika 1/1, I. poschodie bloku B budovy MsÚ, zasadačka č. dv. 252.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude zaslaná pozvánka.

Záujemcov na pohovore čaká odborný test, posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca, prípadová štúdia z oblasti organizácie spoločnosti. Pokiaľ z testu dosiahne aspoň 60%, bude pozvaný na osobnostný pohovor.

„Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – VÝKONNÝ RIADITEĽ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI Mestské služby Topoľčany, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 20.06.2019 do 12,00 hod. v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany,“ informuje radnica.

A na aké ohodnotenie sa môže tešiť úspešný uchádzač o zamestnanie? Predpokladaná základná mzda výkonného riaditeľa obchodnej spoločnosti: od 1 500 eur do 1 800 eur.

Ďalšie benefity: odmena konateľa, pri dosiahnutí kladných hospodárskych výsledkov možnosť osobného ohodnotenia, prípadne odmeny.

Predpokladaný termín nástupu je prvého augusta 2019.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Topoľčany24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.