Leto sa blíži: Ako budú otvorené materské školy v Topoľčanoch?

Na dva mesiace vás z práce nikto neuvoľní a tak nastáva čas zisťovania, kam s deťmi. Topoľčianska radnica na svojom webe zverejnila Prehľad prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany počas letných prázdnin šk. roka 2018/2019.

Škola Júl August
MŠ, Gagarinova ul. celý kalendárny mesiac – MŠ v prevádzke (+ deti z MŠ II., Tribečská ul.), (+ deti z MŠ, Ul. Ľ. Fullu), (+ deti zo ZŠ s MŠ, Gogoľova ul.) celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ II., Tribečská ul.)
MŠ, Lipová ul. celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ I., Tribečská ul.) celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ, Ul. Ľ. Fullu)
MŠ, Škultétyho ul. celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ, Ul. J. Kráľa) celý kalendárny mesiac – MŠ v prevádzke (+ deti z MŠ, Ul. J. Kráľa), (+ deti zo ZŠ s MŠ, Gogoľova ul.)
MŠ I., Tribečská ul. celý kalendárny mesiac – MŠ v prevádzke (+ deti z MŠ, Lipová ul.), (+ deti z MŠ V. Bedzany) celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ II., Tribečská ul.), (→ deti do MŠ, Ul. Ľ. Fullu)
MŠ II., Tribečská ul. celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ, Gagarinova ul.) celý kalendárny mesiac – MŠ v prevádzke (+ deti z MŠ, Gagarinova ul.), (+ deti z MŠ I., Tribečská ul.)
MŠ, Ul. J. Kráľa celý kalendárny mesiac – MŠ v prevádzke (+ deti z MŠ, Škultétyho ul.) celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ, Škultétyho ul.)
MŠ, Ul. Ľ. Fullu celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ, Gagarinova ul.) celý kalendárny mesiac – MŠ v prevádzke (+ deti z MŠ, Lipová ul.), (+ deti z MŠ I., Tribečská ul.)
MŠ V. Bedzany celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (→ deti do MŠ I., Tribečská ul.) celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ prerušená (pozn. rodičia nemajú záujem o náhradnú MŠ
ZŠ s MŠ, Gogoľova ul. celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ ako súčasti školy prerušená (→ deti do MŠ, Gagarinova ul.) celý kalendárny mesiac – prevádzka MŠ ako súčasti školy prerušená (→ deti do MŠ, Škultétyho ul.)

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Topoľčany24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.