Bez dokladov a správnej hygieny! Aj takto sa v našom kraji prepravovalo mäso

Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky z Banskej Bystrice v spolupráci s pracovníkmi Slovenskej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica, vykonali akciu zameranú na kontrolu a dodržiavanie zákonnosti prevozu a ambulantného predaja potravín, na území okresov Brezno a Banská Bystrica. Informovali o tom muži zákona na svojej krajskej facebookovej stránke.

„Policajti zastavili a skontrolovali 15 motorových vozidiel. U ôsmich vodičov bolo zistené porušenie zákona o potravinách, prepravcovia porušili hygienu prepravy a nemali žiadne doklady o pôvode potravín. Absentovali aj dodacie listy s informáciami odkiaľ a kam sa tovar distribuuje. Prepravcom za porušenie zákona o potravinách bola uložená bloková pokuta, alebo budú riešení v správnom konaní,“ uviedli ďalej policajti.

„Počas spoločného výkonu služby policajti zistili aj ďalších sedem priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, šesť priestupkov bolo riešených v blokovom konaní a v jednom prípade išlo o vodiča, ktorý viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia,“ dodávajú muži zákona.

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Brezno24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.