Zastupiteľstvo v Trenčíne začne zostra: Rozhodovať sa bude aj o plate primátora

Nové trenčianske zastupiteľstvo čaká slávnostné ustanovujúce zasadnutie, na ktorom sa budú hneď preberať viaceré dôležité témy.

Necelý mesiac po komunálnych voľbách sa zvolalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prebehne v pondelok 10. decembra o 10:00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Program má dve časti. Prvou je slávnostná časť, kde budú skladať primátor a poslanci sľub. Druhá časť je pracovná, kde sa bude rozhodovať o viacerých témach, pričom reč bude hneď aj o plate primátora.

Program slávnostnej časti zastupiteľstva

 • Otvorenie
 • Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018
 • Slávnostné zloženie sľubu primátora mesta
 • Slávnostné zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Príhovor primátora mesta
 • Určenie členov návrhovej komisie a návrh uznesenia zo slávnostnej časti Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Vystúpenie koledníkov

Program pracovnej časti zastupiteľstva

 • Otvorenie a schválenie programu (určenie overovateľov zápisnice a uznesení, určenie skrutátorov)
 • Návrh na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa
 • Návrh na zriadenie komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podľa článku 8 ods. 2 Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach
 • Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 • Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
 • Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na
 • 1. polrok 2019
 • Návrh na určenie platu primátora mesta Trenčín
 • Návrh na vyporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti so skončením funkčného obdobia 2014 – 2018 v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 • Návrh Novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1521 zo dňa 04.07.2018
 • Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2019
 • Interpelácie
 • Rôzne
 • Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trenčína a okolia

Sledujte nás aj na Instagrame

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Trenčín24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.